Speciallæge i psykiatri G.P.S.

Om Torben Arngrim

Torben Arngrim er speciallæge i psykiatri, har skrevet guldmedaljeafhandling i psykiatri og socialmedicin, og har været overlæge ved psykiatriske afdelinger i det tidligere Århus Amt fra 1993-2002. Deltidsspeciallægepraksis siden 1992 og fuldtidspraksis siden 2004. Interesseområder er blandt andet suicidologi, misbrug og ADHD.

 

Var i flere år formand for Efteruddannelsesudvalget under Dansk Psykiatrisk Selskab. Har de sidste mange år været aktiv i implementeringen af ADHD i voksenpsykiatrien i form af forskning, artikler, bogkapitler, projektdeltagelse og undervisning. Er referent på afsnittet om ADHD i Medicin.dk, udpeget af Dansk Psykiatrisk Selskab.

 

Har været med i arbejdsgruppe vedrørende diagnostik og behandling af ADHD hos voksne under Dansk Psykiatrisk Selskab og har endvidere været med i Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinie (NKR) vedrørende diagnostik og behandling af ADHD hos voksne.

Torben Arngrim

Torben Arngrim